دوره جامع روش تحقیق

    500.000 تومان

    دوره جامع روش تحقیق توسط دکتر غلامرضا توکلی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تدوین شده است. این دوره ماحصل سال‌ها آموزش حضوری در کلاس روش تحقیق ویژه دانش‌جویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت و بررسی و تحلیل نیازهای واقعی آنها می‌باشد.

    پس از اتمام این دوره قادر خواهید بود با بینشی عمیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری خود را در هر یک از رشته‌های مرتبط با علوم انسانی به راحتی مدیریت کنید.

    این دوره به شکل ویدئوی آموزشی بوده و شامل یک ویدئو برای معرفی کل دوره و سیزده ویدئو شامل فصول مختلف و مکمل می‌باشد. کل این دوره در مجموع شامل 14 ساعت ویدئوی آموزشی است.