روش تحقیق

روش تحقیق
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
500 هزار تومان

انجام پژوهش بدون روش تحقیق مثل رانندگی با چشمان بسته می‌باشد.

در این دوره با چگونگی انجام پژوهش آشنا می‌شوید. پس از گذراندن این دوره می‌توانید با بینشی متفاوت پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دوره دکتری خود را انجام دهید.

این دوره ویژه دانش‌جویان رشته‌های علوم انسانی به ویژه مدیریت و مدیریت اجرایی(ام.بی.ای) می‌باشد.

این دوره همچنین برای پژوهشگران مدیریتی و محققین مراکز مطالعات راهبردی سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی و محققین حوزه کسب‌وکار نیز می‌تواند بسیار رهگشا و قابل استفاده باشد.

ویژه دانشجویان ارشد و دکتری علوم انسانی

محتوای دوره

بازکردن همه