شکایات و انتقادات

از اینکه با ارسال بازخوردهای بهنگام خود موجب رشد و ارتقاء فرامدرسه می‌شوید، سپاسگزاریم.

— برای ارسال تیکت و طرح شکایت، انتقاد و یا پیشنهاد، باید در سایت ما ثبت‌نام کرده باشید.

پاسخ شکایات، انتقادات و پیشنهادات شما در اسرع وقت به آدرس ایمیلتان ارسال خواهد شد.

ارسال سؤالات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات: