آرشیو دسته بندی: مهارتهای حرفه‌ای

توسعه و پرورش دانش و مهارتهای حرفه‌ای

از توسعه فردی تا روی خوش زندگی

توسعه فردی

توسعه فردی یک ضرورت است نه انتخاب! آدم‌های خردمند خوب می‌دانند که یکبار بیشتر فرصت زندگی‌کردن ندارند. لذا تمام تلاش‌شان این است که زندگی‌شان از بیشترین بهره‌وری برخوردار باشد تا سرجمع رضایت خاطرشان فراهم شود.