بایگانی دسته‌ی: توسعه کسب‌وکار

ایجاد و مدیریت کسب‌وکار

هوش هیجانی؛ چیزی که یک نفر را رهبر می‌کند!

هوش هیجانی

«هیچ کار بزرگی بدون شور و شوق به انجام نرسیده است.» اگر هدف شما تبدیل شدن به یک رهبر واقعی است، این آموزه می‌تواند به عنوان راهنمای تلاش‌های شما برای پرورش هوش عاطفی مؤثر واقع شود.