توسعه فردی توسعه کسب‌وکار

هوش هیجانی؛ چیزی که یک نفر را رهبر می‌کند!

«هیچ کار بزرگی بدون شور و شوق به انجام نرسیده است.» اگر هدف شما تبدیل شدن به یک رهبر واقعی...

توسعه فردی توسعه کسب‌وکار

هوش هیجانی؛ چیزی که یک نفر را رهبر می‌کند!

«هیچ کار بزرگی بدون شور و شوق به انجام نرسیده...